Amputeddy in Norwegian!


Amputeddy is now available in Norwegian thanks to Camilla Mehammer Augestad! She contacted me earlier in the year asking about the translation of the book. After a little conversation, she generously offered to translate. There were some personal hurdles for me and formatting issues with new Amazon requirements before getting the books available in print, but I finally managed to get the first one up this week. Two of the translated books are currently available on Smashwords (the third one is pending) and all will soon be available on Kindle too.

Amputeddy Skal Tilbake på Skolen (Norwegian Edition) Paperback

Amputeddy Hjelper En Venn (Norwegian Edition) Kindle Edition

Amputeddy møter Therese Bjørn (Smashwords)

Amputeddy Hjelper en Venn (Smashwords)

Here is a message from Camilla:

Hei.  

Eg heiter Camilla Mehammer Augestad. 

 Eg kjem frå Kvinnherad, ein liten stad på Vestlandet.  

I januar 2022 fekk mannen min beskjed om å amputerer venstre leggen sin, etter 21 år med smerte. Familien hadde blanda kjensler om dette og jenta vår på 6 år tok dette veldig tungt.  

Me byrja å leite etter informasjon som passa til born. Gjerne barnebøker som kunne gje trøyst og forståing rundt det som skulle skje. Me fann ingenting om dette temaet til born på norsk.  

Etter mykje søk på nettet, fann me bøkene om amputeddy. Koselege og lettlestebøker av Kate Policani og Jean Boelter. Eg tok kontakt med Kate og fekk lov å oversetje bøkene til norsk. Bøkene kan bestillast i bokform mot betaling, eller ein kan laste dei ned gratis og skrive dei ut. Våre born er blitt veldig glad i desse bøkene og me håpar at mange kan nytte seg av dei på same måte som me har gjort. Tusen takk Kate, for at eg fekk oversetje bøkene! 

in English

Hi! 

My name is Camilla Mehammer Augestad. 

I come from Kvinnherad, a small place in Norway. 

In January 2022, we found out that my husband had to amputate his left leg after 21 years of pain. We had very mixed feelings about this ourselves, and our girl of 6 years took this very badly. We then decided to look for child-friendly information and children’s books that could give her a little comfort and more understanding about what was going to happen. We found nothing about this topic for children in Norwegian. 

After much googling, I finally found the Amputeddy books. Cozy, easy-to-read books by Kate Policani and Jean Boelter. I contacted Kate and was allowed to translate the books into Norwegian. 

The books can be ordered in book form, for a fee or you can download them and print them for free! 

Our girls have become very fond of these nice books. I hope that many can benefit from them in the same way that we have. 

Thank you very much, Kate, for allowing me to translate the books. 

Categories: Self-Publishing | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: